فراخوان انجمن تبلیغات

کد خبر : #1267
تاریخ انتشار : سه شنبه, 31 مرداد 1396 11:02
تعداد بازدید کننده : 221
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
فراخوان انجمن تبلیغات
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
مانطور که مستحضرید در تاریخ 96/04/26 مجمع عمومی انجمن برگزار و افراد ذیل با سمت های ذکر شده توسط اعضای محترم انجمن برای دوسال انتخاب گردیدند:

همانطور که مستحضرید در تاریخ 96/04/26 مجمع عمومی انجمن برگزار و افراد ذیل با سمت های ذکر شده توسط اعضای محترم انجمن برای دوسال انتخاب گردیدند:

انتخابات

 فراخوان  

“ فراخوان انجمن تبلیغات ”