شرایط عضویت در انجمن صنفی شرکتهای تبلیغاتی ایران

: #91
تاریخ انتشار : سه شنبه, 6 آبان 1393 0:00
تعداد بازدید کننده : 5387
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
شرایط عضویت در انجمن صنفی شرکتهای تبلیغاتی ایران
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

 الف) شرایط عضو
1. داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
2. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
3. داشتن حداقل 25 سال سن
4. نداشتن سوء شهرت حرفه ای و پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود
5. داشتن مجوز معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
6. قبول کلیه مفاد اساسنامه انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران
7. اشتغال در حرف صنعت تبلیغات
8. اقامت در حوزه فعالیت انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران
9. قبول پرداخت ورودیه انجمن و حق عضویت سالانه بطور مرتب
10. ذکر 3 نفر از اعضا انجمن به عنوان معرف
11. تکمیل فرم شماره 2 تحت عنوان درخواست عضویت در انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران
12. تکمیل فرم شماره 3 تحت عنوان مشخصات معرف ها

 

ب) مدارک لازم جهت عضویت
1. کپی پروانه رسمی دریافتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2. کپی اگهی تاسیس شرکت
3. کپی کلیه صفحات شناسنامه
4. کپی آخرین مدرک تحصیلی
5. شش قطعه عکس جدید
6. اصــل یـا کپـی فـیـش واریـزی ورودیـه انجـمـن بـه مبـلغ 2/500/000 ریـال (دویست و پنجاه هزار تومان) به حساب شماره 19287654/44 بنام انجمن صنفی شرکتهای تبلیغاتی ایران قابل پرداخت درتمامی شعب بانک ملت
7. اصل یا کپی فیش واریزی حق عضویت سالیانه انجمن به مبلغ 4/000/000 ریال (چهارصد هزار تومان) به حساب شماره 19287654/44 به نام انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملت

 

ج) تاییدیه هیئت مدیره
بررسی مدارک ارسالی و تصویب عضویت شرکت متقاضی

 

 لطفا جهت ثبت نام کلیک کنید

 

    • Reload بازآوری
    بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
“ شرایط عضویت در انجمن صنفی شرکتهای تبلیغاتی ایران ”